Súkromná bezpečnostná služba SBS REJA PCO

Už 14 rokov sa venujeme ochrane Vás a Vašho majetku. 
Naša strážna služba vytvára čo najvhodnejšie podmienky pre každého, 
pretože Vaša bezpečnosť a spokojnosť je pre nás prvoradá. Sme Vašou istotou.

Prečo práve my

Súkromná bezpečnostná služba

Naším cieľom je ponúkať a zabezpečovať ucelené komplexné bezpečnostné riešenie s ohľadom na budúcnosť. Preto sa pri návrhu riešenia bezpečnosti zameriavame na skutočné potreby zákazníka, možné riziká spojené s výkonom jeho činnosti a v neposlednom rade na efektivitu vynaložených prostriedkov pri súčasnom zachovaní alebo zvýšení úrovne bezpečnosti. 

Komplexné bezpečnostné služby

Výberom spoločnosti Reja PCO, ako dodávateľa bezpečnostných služieb získate nielen kvalitné a zákazníkmi overené bezpečnostné služby, ale aj nové poznatky z riešení problematiky ochrany a stráženia majetku a osôb.

Strážna služba

Strážna služba poskytovaná našou spoločnosťou garantuje kvalitnú službu v súlade so zmluvou. V prípade záujmu klienta je možné strážnu službu doplniť tiež o elektronické zabezpečenie vrátane napojenia na dohľadové centrum ochrany.

Pult centralizovanej ochrany

Služba diaľkového dohľadu na pulte centrálnej ochrany patrí medzi ekonomicky najvýhodnejšie a zároveň vysoko účinné prvky systému riadenia bezpečnosti objektov.

Stráženie objektov prostredníctvom PCO spočíva v monitoringu objektu na centrálnom dispečingu. V zázname a posúdení prijatých signálov a vo vyslaní našej zásahovej skupiny PCO k prevereniu a prípadnému vykonaniu opatrenia na zabezpečenie ochrany majetku a osôb. Službu vykonávame na území celého Slovenska a sme v pohotovosti 24 hodín denne.

Zabezpečujeme

Našou hlavnou náplňou poskytujúcich služieb je monitorovanie objektov napojením na vlastný pult centrálnej ochrany
 a inštalácia bezpečnostných systémov.

Montáž a servis zabezpečovacích systémov

Montáž a servis zabezpečovacích systémov na celom Slovensku s možným pripojením na Stredisko registrácie poplachov cez pevnú telefónnu linku, rádiový prenos, cez mobilnú sieť  GSM alebo cez internet.

Zabezpečovacie systémy Jablotron

Zabezpečovacie systémy Jablotron so 7 ročnou zárukou. Na nami namontované zabezpečovacie systémy poskytujeme servis 24 hodín. Vypracujeme návrh rozmiestnenia a cenovú ponuku zabezpečovacích prístrojov úplne zadarmo.

Montáž kamerových systémov

Montáž kamerových systémov s pripojením a ukladaním záznamu na záznamové zariadenie, s nasledovným prenosom cez internet. 

Pult centralizovanej ochrany

Prevádzkujeme PCO (pult centralizovanej ochrany) s vlastnou zásahovou skupinou po celom Slovensku. Zásahová skupina je vycvičená, vyzbrojená a pripravená na vykonanie zásahu.

Monitorovanie objektov

Monitorovanie objektov za pomoci EZS (elektronických zabezpečovacích systémov), s pripojením na stredisko registrácie poplachov

Fyzická strážna služba

Fyzickú strážnu službu (ozbrojenú) 
Ozbrojený doprovod pri prevoze finančných hotovostí

Bezpečnostné služby aj pre...

Licencie