Súkromná bezpečnostná služba SBS REJA PCO

Už 14 rokov sa venujeme ochrane Vás a Vašho majetku. Naša strážna služba vytvára čo najvhodnejšie podmienky pre každého, pretože Vaša bezpečnosť a spokojnosť je pre nás prvoradá. Sme Vašou istotou.

  

Pult centralizovanej ochrany


Služba diaľkového dohľadu na pulte centrálnej ochrany patrí medzi ekonomicky najvýhodnejšie a zároveň vysoko účinné prvky systému riadenia bezpečnosti objektov.

 • Stráženie objektov prostredníctvom PCO spočíva v monitoringu objektu na centrálnom dispečingu. V zázname a posúdení prijatých signálov a vo vyslaní našej zásahovej skupiny PCO k prevereniu a prípadnému vykonaniu opatrenia na zabezpečenie ochrany majetku a osôb. Službu vykonávame na území celého Slovenska a sme v pohotovosti 24 hodín denne.

 

 

 • Súkromná bezpečnostná služba

 • Naším cieľom je ponúkať a zabezpečovať ucelené komplexné bezpečnostné riešenie s ohľadom na budúcnosť. Preto sa pri návrhu riešenia bezpečnosti zameriavame predovšetkým na skutočné potreby zákazníka, možné riziká spojené s výkonom jeho činnosti a v neposlednom rade na efektivitu vynaložených prostriedkov pri súčasnom zachovaní alebo zvýšení úrovne bezpečnosti. Celá organizačná štruktúra našej spoločnosti je zameraná na zákazníka, poskytovanie profesionálnych a špecializovaných služieb šitých na mieru.
 
 • Komplexné bezpečnostné služby

 • Výberom spoločnosti Reja PCO, ako dodávateľa bezpečnostných služieb získate nielen kvalitné a zákazníkmi overené bezpečnostné služby, ale aj nové poznatky z riešení problematiky ochrany a stráženia majetku a osôb.
 
 • Strážna služba

 • Strážna služba poskytovaná našou spoločnosťou garantuje kvalitnú službu v súlade so zmluvou. V prípade záujmu klienta je možné strážnu službu doplniť tiež o elektronické zabezpečenie vrátane napojenia na dohľadové centrum ochrany.


 • Ponúkame Vám bezpečnostné služby niekoľkých druhov. Hlavnou náplňou je fyzická ochrana objektov, prevoz peňažnej hotovosti a cenností, stráženie s využitím strediska registrácie poplachov a inštalácie bezpečnostných systémov. Ďalej Vám ponúkame aj špeciálne služby a služby na príležitostných jednorazových akciách.
 • Zabezpečujeme

 • Montáž a servis zabezpečovacích systémov  na celom Slovensku s možným pripojením na Stredisko registrácie poplachov cez pevnú telefónnu linku, rádiový prenos, cez mobilnú sieť GSM alebo cez internet.
 • Zabezpečovacie systémy Jablotron so 7 ročnou zárukou.
 • Na nami namontované zabezpečovacie systémy poskytujeme servis 24 hodín.
 • Vypracujeme návrh rozmiestnenia a cenovú ponuku zabezpečovacích prístrojov úplne zadarmo.
 • Montáž kamerových systémov s pripojením a ukladaním záznamu na záznamové zariadenie, s nasledovným prenosom cez internet. 
 • Prevádzkujeme SRP (stredisko registrácie poplachov) s vlastnou zásahovou skupinou po celom Slovensku. Zásahová skupina je vycvičená, vyzbrojená a pripravená na vykonanie zásahu.
 • Monitorovanie objektov za pomoci EZS (elektronických zabezpečovacích systémov), s pripojením na stredisko registrácie poplachov
 • Fyzickú strážnu službu (ozbrojenú)
 • Ozbrojený doprovod pri prevoze finančných hotovostí
 
 • Licencie

 

 • www.jablotron.com/sk/