Napojenie na PCO

Pripojením bezpečnostného systému na pult centrálnej ochrany môžeme monitorovať stav objektu, otvorenie a zatvorenie, príchody zamestnancov, pohyb neželaných osôb.

Napojenie na pult centrálnej ochrany

Pripojenie elektronicky zabezpečeného objektu, popr. objektu vybaveného kamerami na dohľadové centrum / pult centralizovanej ochrany (PCO) je ďalším krokom zabezpečeniu objektov aj počas vašej neprítomnosti. Je dôležité, aby sa informácie o narušenom objekte dostali na miesto, kde budú riešené prostredníctvom zásahovej skupiny.

Dohladové centrum

Diaľkový dohľad na pulte centrálnej ochrany patrí medzi ekonomicky najvýhodnejšie a pritom vysoko účinné prvky systému riadenia bezpečnosti objektov.

Sme vybavení modernými technológiami a vyhodnocovacím softvérom, ktorý garantuje neprerušené monitorovanie strážených objektov

Pult centrálnej ochrany ponúka možnosť pripojenia bezpečnostných systémov:

  • Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS
  • Elektrická požiarna signalizácia - EPS
  • Kamerové systémy - CCTV

Stráženie objektov napojením na pult centrálnej ochrany

Napojenie na PCO (pult centrálnej ochrany) a prenos informácií prebieha formou odovzdávania dát prostredníctvom digitálnych komunikačných formátov, ktoré umožňujú prenos plného rozsahu udalostí generovaných monitorovacími systémami alebo formou odovzdávania stavových signálov. Využíva sa aj kombinácia oboch možností. Napojenie na PCO funguje aj pri výpadku elektrickej elektriny vďaka našim automatizovaným zálohám napájacích okruhov.

Chcete pripojiť váš objekt na pult centrálnej ochrany? Kontaktujte nás.

Napojenie na pult centrálnej ochrany - Informácie a cenová ponuka