Systém rozpoznávania tváre

REJA PCO A IVA Technologies

 • Možnosť pripojenia sa k akýmkoľvek existujúcim IP kamerám
 • Vysoká presnosť so všetkými druhmi tvárí
 • Rozpoznávanie v reálnom čase na kamerových video-streamoch
 • Rôzne režimy, vrátane akejkoľvek kombinácie zoznamov ľudí
 • Vysoko výkonná analýza videozáznamov
 • Integrácia so systémami tretích strán

Prezentácia na stiahnutie

Hlavne vlastnosti systému

 • Vyhľadávanie ľudí a objektov v ľubovoľnom prostredí v reálnom čase
 • Zistenie a uloženie všetkých výstupov ľudí a objektov v zornom poli kamier pre ďalšiu analýzu
 • "Čierne" a "Biele" zoznamy, automatické oznámenia o podozrivých identifikovaných
 • Riadenie prístupovej zóny a flexibilné nástroje systému oznamovania, priradenie rôznych zoznamov ľudí a pravidiel rôznym zónam
 • «VIP» služba a personalizovaná reklama od vchodu
 • Sledovanie prítomnosti / neprítomnosti zamestnancov
 • Efektivita práce na pracovisku alebo na verejných miestach
 • Biometrická autentifikácia na miestach kontroly vstupu a v IT systémoch
 • Funkcia analýzy a vyhľadávania vo video archívoch bez potreby pripojenia kamery
 • Integrácia s populárnym ACS, funkcia zabraňujúca prenosu kľúčov

Kľúčové zákaznícke segmenty

APC - „Bezpečné mesto“

 • Identifikácia osoby - VEKU, POHLAVIA, EMÓCIÍ
 • Detekcia neobvyklého ľudského správania (výtržníctvo)
 • Reakcia na výbuchy, výstrely, rozbité sklo, konflikty

Doprava, logistika a transport

 • Identifikácia totožnosti cestujúceho
 • Analýza osobnej dopravy a toku cestujúcich
 • Sledovanie pohybu a reakcia na vzhľad podozrivého
 • Reakcia na výbuchy, výstrely, rozbité sklo, konflikty

Osobná doprava

 • Identifikácia ŠPZ, typu, farby, rýchlosti a polohy
 • Doba zdržania automobilov na určenom mieste
 • Zber štatistických údajov o počte cestujúcich v rôznych dopravných systémoch, staniciach a priechodoch na ďalšie využitie údajov na optimalizáciu dopravnej siete

Bankový sektor

 • Okamžitá identifikácia klienta
 • Osobné VIP služby
 • Zvýšenie bezpečnosti cez biometrickú identifikáciu
 • Varovanie cez identifikáciu podvodníkov a škodlivých osôb
 • Varovanie o použití odcudzenej karty
 • Práca s „čiernou a bielou listinou“.
 • Prístup klientov biometrickou identifikáciou

Obchodný sektor

 • Targetovaná reklama (rozpoznanie veku/pohlavia/emócií)
 • Tepelné mapy pohybu zákazníkov Kontrola a ovládanie pokladne - vydelenie údajov zo všetkých udalostí z registračných pokladníc
 • Regulovanie radov pri pokladniach Osobný check-out - detekcia plnoletosti Inteligentné ovládanie regálu - kontrola umiestnenia produktov
 • Kontrola personálu - pracovný čas, kontrola prístupových zón, efektivita Zvýšenie lojality - tvár zákazníka namiesto zľavovej karty

Priemyselný sektor - kontrola firemných priestorov zahŕňa

 • Kompletnú kontrolu vykladania a nakladania produkcie do kamiónov alebo regálov
 • Kontrolu manipulácie s tovarom
 • Kontrolu pohybov nakladača
 • Kontrolu prístupu do vyhradených priestorov
 • Overenie miesta produktu
 • Personálna a zamestnanecká kontrola efektivity
 • Detekcia poškodenia tovarov
 • Rozpoznanie strateného produktu

Zdravotníctvo

 • Mikroskopické zábery - klasifikácia baktérií
 • Kardiogramy - diagnostika patológií a identifikácia ľudí
 • Výsledky CT a MRI - diagnostika a klasifikácia rakoviny
 • Iné typy diagnostiky - možnosť konfigurácie systému pre rôzne úlohy

Inštalovanie daného softvéru zaručuje:

Predchádzaniu tresnej činnosti

Úspešnému vyšetrovaniu

Nižšej úrovni kriminality

Zlepšenie pracovnej morálky, ako aj vyplnenie pracovných povinností zamestnancov.

Informujte sa