Komplexné bezpečnostné riešenie

Komplexné bezpečnostné riešenie predstavuje kombináciu špecializovaných bezpečnostných služieb realizovaných presne na mieru potrebám a požiadavkám našich zákazníkov. 

Súčasťou komplexného bezpečnostného riešenia môžu byť nasledovné služby:

  • fyzická ochrana
  • Systémy technickej ochrany (kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tiesňový systém, systém kontroly vstupu, elektrická požiarna signalizácia, atď.)
  • Integrácia systémov technickej ochrany
  • Monitorovacie služby - pripojenie na SRP (Stredisko registrácie poplachov)
  • Požiarna ochrana a prevencia, atď.

Návrh komplexného riešenia vychádza z bezpečnostného posúdenia objektu s cieľom optimalizácie poskytovaných bezpečnostných služieb.